Sette på påminnelser / Purringer

Når man sender ut en Invitasjon, får alle en unik link de trykker på for å gå til registrering og betaling. Superinvite kan derfor vite hvem som har betalt og ikke, og videre sende en påminnelse automatisk.

 

Screenshot 12

 

For å sette på en påminnelse går til Kommunikasjon og Påminnelser. Her kan du sette på opp til to påminnelser som vil gå ut automatisk, basert på hvilke variabler du setter.

 

Verdi   Beskrivelse
Aktiv Sett på om du vil ha den aktiv eller inaktiv. Har du denne satt til inaktiv, vil den ikke sende ut noen påminnelse.
Dato for påminnelse Datoen når påminnelsen skal gå ut. Klokkeslett vil være rundt 13.30, og kan ikke endres.
Fritekst Her kan du skrive en egen beskjed som vil vises i eposten som sendes ut. Dette er i tillegg til at all informasjon som ligger under generell informasjon, som også vil vises på påminnelses epost.

 

Husk å se nøye over og lagre informasjonen du har lagt inn.

 

Merk: Dersom noen får en invitasjon på sin epost, men velger å gå inn via den Åpne invitasjonslinken, og deretter benytte en annen epost enn den de ble invitert til, så vil de få en purring. Dette skjer svært sjeldent, men er ofte grunnen til at noen som har betalt melder i fra om at de ikke skulle ha fått purring.