Alternativer / Produkter

Alternativer er det samme som produkter, og det er her du setter navn og pris på produktet. Det er også på denne seksjonen du setter alle andre variabler som gjelder produkter og det du tilbyr.
Se nærmere beskrivelse om hvordan du håndterer alle produkttyper i Superinvite her: produkttyper.

 

Alternativer / Produkter

 

For hvert produkt du oppretter, kan du sette følgende variabler:
  • Pris Kr – Dette er beløpet klubben eller organisasjonen får inn til seg
  • Ut pris Kr – Dette er totalbeløpet som betales av den som betaler produktet.
  • Maks antall – Har du en begrensning på hvor mange som kan kjøpe produktet, kan du sette et antall her.
  • Slett (Rødt kryss) – Her kan du velge å slette et produkt du har lagt til
  • Skjule (Øye) – Bruk denne om du skal skjule et produkt på utsendelsen din, men ikke slette det. Denne funksjonen brukes også når du skal sette opp rabattkoder – se mer om rabattkoder her.

 

Merk: Har du satt opp produktene dine tidligere i en annen utsendelse, så kan du enkelt hente inn / kopiere fra en tidligere utsendelse ved å benytte hent fra tidligere utsendelser.

 


Se også: