Endre på betalingsplan

Skal en betaler for eksempel endre fra en plan som koster deg 200 Kr i måneden, til en plan som koster 300 Kr måneden, så må de formelt sett gi klubben autorisasjon til å trekke 300 Kr i stedet for 200 Kr. Slik ivaretar løsningen sikkerheten til de som blir trukket automatisk.

 

For å endre på en bestilling etter første trekk, logger betaler seg inn på Superinvite kontoen din her. Der kan de gå inn på ordren sin og avbryte den aktive planen. Videre må de legge inn en ny ordre der de velger produktet som koster 300 Kr måneden, og som videre gir dere som klubb tillatelse til å trekke gjeldene beløp påfølgende måneder.

Når de skal plassere en ny ordre, vil de få spørsmål om du skal betale for Inneværende periode, eller Neste periode. Hva de skal velge her, kommer an på om de avbrøt den gamle planen inneværende intervallperiode, eller om de allerede har betalt 200 Kr for inneværende intervallperiode.